top of page

חוזים ומשפט מסחרי


משרדנו מתמחה בהכנה, בדיקה וניהול מו"מ בקשר עם חוזים שונים, וביניהם:

חוזים מסחריים וקניין רוחני
חוזי שכירות
הסכמי העסקה
הסכמים למתן שירותים
 
כמו כן אנו עוסקים בסכסוכים חוזיים ומייצגים בהליכים משפטיים בנושאים הבאים:
הפרות חוזיות
תביעות בין בעלי מניות
פינוי מושכר
סכסוכי שכנים
תביעות צרכניות

השירותים מוענקים לחברות, בתי עסק ואנשים פרטיים.
 


כמו כן משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מסחרי שוטף לחברות ועסקים

bottom of page