הבלוג שלי

מהי זכות יוצרים וכיצד ניתן להגן עליה?

רונה פריימן // 8.6.2021 // זמן קריאה 3 דקות

האם יש לכם זכות יוצרים ביצירה? כיצד תדעו אם זכות זו הופרה? מה ניתן לתבוע בגין ההפרה? לשאלות אלו ונוספות התייחסנו במאמר להלן.

זכויות ביצירה

זכות יוצרים מעניקה ליוצר או לבעליה של היצירה את הזכות הבלעדית לעשות בה שימוש, לרבות העתקה, פרסום, שידור וכיוצ"ב.

כמו כן, ליוצר יש זכות מוסרית ביצירה, קרי הוא זכאי לקבלת קרדיט, ציון שמו על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. כן, היוצר זכאי לכך שיצירתו לא תיפגם, תשונה או תסולף באופן הפוגע בשמו או בכבודו.

מה הם התנאים הנדרשים לצורך מתן הגנה?

שני תנאים הכרחיים להגנת זכויות יוצרים על פי דין:

  1. היצירה צריכה להיות בעלת ביטוי גשמי כלשהו, שכן רעיונות כשלעצמם אינם מוגנים בזכויות יוצרים, ההגנה הנה רק על אופן הביטוי של הרעיון.
  2. היצירה צריכה להיות מקורית.

אילו סוגי יצירות מוכרות על פי חוק?

הדין מכיר בסוגים שונים של זכויות יוצרים וביניהן יצירה אמנותית (כגון צילום, פיסול, ציור), יצירה דרמטית (כגון מחזה או יצירה קולנועית), יצירה מוסיקלית, יצירה ספרותית (ספר, שיר, תוכנת מחשב) או הקלטה.

האם יש זכות יוצרים בקוד תוכנה?

בשנת 2007 התמודד המחוקק עם אתגרי הטכנולוגיה, והגדיר פורמאלית את אופן הקצאת זכויות יוצרים בתחום המחשוב. בהתאם לדין וההלכה הפסוקה, ככל שיוצר תוכנת מחשב לא ויתר מפורשות ובהתאם לנהלים הקבועים בחוק על זכות היוצרים שלו במסגרתה, זכותו מוגנת.

הפרת זכויות היוצרים בקוד נחלקת לשתי קבוצות:

העתקה – העתקת שורות קוד של מתכנת אחד ממתכנת אחר, והרי מדובר בהפרה ברורה.

יצירה נגזרת – מעין המשך פיתוח של יצירה קיימת, כאשר המשך הפיתוח נעשה על ידי מי שאינו המפתח הראשוני. המדובר בתופעה שכיחה, כאשר חלק מהמתכנתים סבורים, כי יש בידם הרשאה לעשות כן. במקרה זה לא בהכרח מדובר בהפרה, ויש לבחון כל מקרה לגופו.

כיום, השימוש ב"קוד פתוח" (תוכנה ששורות הקוד שלה מפורסמות ומאפשרות לכל אדם המעוניין להשתמש ולבצע שינויים בתוכנה כרצונו) הופך לשכיח יותר ויותר.

אף שמותר לבצע שימוש ב"קוד הפתוח", הרי שמבצע השינוי נדרש לציין ולהדגיש את מקור הרכיבים בהם השתמש, אופי השימוש שנעשה בהם וזהות בעל זכות היוצרים החוקי. קרי, החלטת בעל זכות היוצרים בדבר פרסום המידע המלא אודות התוכנה שפיתח, כאמור לעיל, אינה מהווה ויתור על זכות היוצרים שלו.

מה נדרש לעשות כדי להגן על זכויות יוצרים?

לא צריך לעשות דבר פרט ליצירת היצירה. כלומר, זכות היוצרים נולדת באופן אוטומטי עם היווצרות היצירה, וחלה החל ממועד היצירה ועד לפרק הזמן המעוגן בחוק (עד 70 שנה לאחר מות היוצר), וזאת מבלי שיש צורך בהליך "רישום" כלשהו כדי לעגן את הבעלות בזכות או כדי להגן עליה בארץ, בניגוד לסימן מסחר או לפטנט.

יחד עם זאת, למען הזהירות, כאשר מעוניינים להרתיע ולהדגיש, כי המדובר ביצירה שיש עליה זכויות יוצרים, נהוג לסמן את הסימון ©, קרי האות C בתוך עיגול, קיצור של המילה copyright – ולידו הביטוי "כל הזכויות שמורות", ואולם הדבר אינו הכרחי על פי חוק, שכן היצירה תהיה מוגנת גם ללא הסימון, אם היא עומדת בתנאים מהותיים אחרים.

מהי הפרה של זכויות יוצרים?

לא כל שימוש ביצירה מוגנת ייחשב להפרה של זכות יוצרים. בחוק ובפסיקה קיימים שימושים מותרים והגנות שונות, שמאפשרים לעשות שימושים שונים ביצירות מוגנות. כך למשל, החוק מכיר בשימוש לצורך הליכים משפטיים, שימוש הוגן לצורך לימוד עצמי, מחקר, ביקורת ודיווח עיתונאי. בכל מקרה, יש לבחון מהי מטרת השימוש ואופיו, מה היקף השימוש ביחס ליצירה בשלמותה (קרי, האם מדובר ברכיב מהותי ועיקרי) וכן מהי השפעת השימוש על ערך היצירה והשוק הפוטנציאלי שלה.

אילו סעדים ניתנים במקרה של הפרת זכות יוצרים?

בעל זכות יוצרים הסבור, כי זכויותיו הופרו, יכול לנקוט בתביעה אזרחית כנגד המפר. בתביעות אלו בדרך כלל נתבעים סעד של פיצויים וצו מניעה.

בהתחשב בקושי המובנה בהוכחת נזק כספי כשמופרת זכות יוצרים, החוק מאפשר לתבוע פיצויים גם ללא הוכחת נזק בסך 0-100,000 ש"ח בגין כל זכות שהופרה (כמובן שאם מוכיחים נזק – הפיצויים יכולים להיות גבוהים הרבה יותר). יצוין בהקשר זה, כי חוק זכות יוצרים אף מגדיר הפרת זכות יוצרים כעבירה פלילית.

האם זכות היוצרים שלכם הופרה? האם נתבעתם בגין הפרה? משרדנו מתמחה בזכויות יוצרים וישמח לעמוד לשירותכם. משרדנו זוכה לייעוץ מאחד המומחים המובילים בתחום הקניין הרוחני בישראל, כב' השופט בדימוס גדעון גינת, שכיום פועל כבורר ומגשר בתחומים אלו ואחרים.

אין בגדר האמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי מחייב ומומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני ביצוע כל פעולה.

התמונה צולמה על ידי הצלם קובי מהגר.

cd17a8_b74d5abfc5174622aedac2571409d80a~mv2