תביעות ייצוגיות

משרדנו מייצג תובעים בתביעות ייצוגיות בתחומי הצרכנות, השוויון, הנגישות וכיוצ"ב. 

אם יש לך עילה לתביעה ייצוגית, נשמח לקדם אותה.