תביעות כספיות

אם יש לך תביעה, שבגינה מבוקש פיצוי הניתן לכימות כספי - משרדנו יוכל לספק לך ייצוג הולם, שימקסם את סיכויי התביעה להתקבל ואת סכום הפיצוי שייקבע.

 

משרדנו מתמחה בתביעות כספיות, וביניהן:

 הפרות חוזיות 

אי תשלום חוב

סכסוכי שכנים

חוזי שכירות