top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תRona Fraiman

לשון הרע בפייסבוק

עודכן: 9 בנוב׳ 2022

רוצים לשתף פוסט בפייסבוק? תחשבו פעמיים.


כתיבת "סטטוס" או "פוסט" מבזה או משפיל כלפי אדם או תאגיד ברשת חברתית כגון פייסבוק, יכולה להקים עילה לתביעה בגין לשון הרע. האם סימון לייק או שיתוף של פוסט פוגעני שכזה יכול גם הוא להיות "פרסום לשון הרע"?


על פי חוק, לשון הרע היא דבר שהפרסום שלו עלול להשפיל או לבזות אדם או תאגיד.


כאשר נחקק חוק איסור לשון הרע בשנת 1965 חלק מאמצעי התקשורת שהיום הם השכיחים ביותר, כלל לא היו בנמצא, כך שאתגרי הטכנולוגיה, הישירה והמיידית לא עמדו לנגד עיניי המחוקק.


כיום, רשתות חברתיות באינטרנט הן מעין "כיכר העיר" החדשה בהן ניתן לחלוק מידע ודעות ללא השקעת משאבים של ממש. עם זאת, הנגישות והזמינות מאפשרת גם הפצה מהירה ורחבה של פרסומי הסתה ושנאה, מידע כוזב ומטעה.


נקודת המוצא היא, כי חוק איסור לשון הרע חל גם על פרסומים באינטרנט, תוך שמירה על נקודת האיזון בין מיגור היבטים קיצוניים בשולי השיח לבין שמירה על חופש הביטוי ומתן במה למגוון דעות וביקורות.


בניגוד לכתיבת "סטטוס" או "פוסט" מבזה או משפיל בפייסבוק כלפי אדם או תאגיד, סימון לייק או שיתוף של פוסט לא יוצר מסר חדש ועצמאי כשלעצמו, ואולם בית המשפט הבחין בין השניים.

בית המשפט העליון קבע, כי בניגוד לסימון לייק, פעולת השיתוף SHARE יוצרת מעין "עותק" של הפרסום הפוגעני, שעלול להגיע לקהל שלא נחשף לפרסום המקורי, כך שהפעולה של השיתוף עלולה ליצור תהודה רבה יותר ולהפוך את הפוסט לפוסט ויראלי יותר מאשר היה אלמלא בוצע השיתוף. לעומת השיתוף, קשה לראות בסימון לייק יצירת "עותק" של הדברים וחזרה עליהם.


אשר על כן, במקרים מסוימים ובכפוף להגנות והפטורים המנויים בחוק, ניתן יהיה להגיש תביעה גם נגד מי שמשתף את הפרסום הפוגעני ולא רק נגד המפרסם המקורי של הדיבה. יש להיזהר מבררנות יתר בבחירת הנתבעים, קרי בית המשפט יתקשה לקבל מקרה בו התובע יבחר שלא לתבוע את המפרסם אלא רק את מי ששיתף את הפרסום למשל או מקרה בו ייתבע רק משתף אחד מבין משתפים רבים, כל עוד אין יסוד להבחנה ביניהם.


מקרה מעניין שנידון לאחרונה בבית המשפט בעניין לשון הרע בפייסבוק ממחיש כמה חשוב לוודא את עובדות המקרה בטרם מחליטים לשתף. באותו המקרה, הגישה מסעדת החומוס "אבו חסן" תביעת לשון הרע נגד מי שפרסם פרסום פוגעני נגדה בחשבון הפייסבוק. לא מדובר היה בשיתוף אלא בשכתוב ופרסום עצמאי של פרסום כוזב אחר שנעשה בפייסבוק. הנתבע טען להגנתו, שהפרסום המקורי נחזה להיות פרסום חדשותי אמין, וכי הוא סבר כי כך הם פני הדברים. ואולם, בית המשפט פסק, כי אין בפרסום באתר חדשותי ערובה למהימנות הפרסום והיא אינה מהווה כשלעצמה הגנה מפני חבות על פי החוק.


אשר על כן, מומלץ לחשוב היטב ולבדוק את עובדות המקרה לפני שאתם מחליטים לפרסם או לשתף משהו בפייסבוק. לפעמים יכולות להיות לכך השלכות יקרות.


משרדנו מתמחה בייצוג תובעים ונתבעים בתחום לשון הרע וישמח לעמוד לשירותכם.

אין בגדר האמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי מחייב.
106 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page