תחומי ההתמחות

דיבה ולשון הרעבהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965, הרי שלשון הרע הנה דבר שפרסומו עלול להשפיל או לבזות אדם או תאגיד. קרי, השמצה או השפלה בכתב או בעל פה לפני אדם זר אחד לפחות פרט לאדם המושמץ עצמו.

תובעים: כאשר הנכם מתלבטים האם להגיש תביעה בגין עילת לשון הרע, כדאי לשים לב לנקודות הבאות:

האם יש הוכחה לאמירת או כתיבת הדברים?

מי נחשף מלבד הנפגע לאותה ההשמצה?

האם האמירה נופלת במסגרת אחד הפטורים המנויים בחוק איסור לשון הרע?

האם האמירה זוכה לאחת ההגנות המנויות בחוק?

האם יש אמת באמירה? האם יש בה עניין ציבורי?

האם האמירה נתפשת כהבעת דעה או כעובדה?

האם אני אדם פרטי או דמות ציבורית?

האם המפרסם ניסה להקטין את הנזק שנגרם כתוצאה מהאמירה, כגון התנצלות או תיקון הדברים?

 

נתבעים: אם הוגשה נגך תביעת לשון הרע, יש לבחון, בין היתר:

האם יש אסמכתאות לפרסום?

האם הפרסום המיוחס לך נופל בגדר הפטורים או ההגנות הקיימות בחוק?

האם האמירה נתפשת כעובדה או כהבעת דעה?

האם מדובר בפרסום שפורסם בתום לב?

האם הפרסום נעשה לפני גורמים מוסמכים/ממונים?

האם מדובר בביקורת צרכנית?

 

על פי החוק היבש, ניתן לתבוע סך של 50,000 ש"ח (70,000 ש"ח על פי ההצמדה) בגין כל פרסום, אף ללא צורך בהוכחת נזק. ניתן לתבוע את כפל הסכום ככל שמוכיחים כי הפרסום נעשה בכוונת זדון.

נתבעת בגין שיימינג? קיבלת מכתב התראה בגין בריונות ברשת? האם יש לך או לעסק שלך עילת תביעה בגין לשון הרע? משרדינו מתמחה בייצוג תובעים ונתבעים בהליכים משפטיים בתחום לשון הרע.

Rona fraiman
צילום : Nomadigo